PASTIKAN JALAN KITA DI RAMBU RAMBU YANG BENAR

Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. Berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang.

Ust. Muchamad Arifin_Ketua Lembaga Dakwah Khusus Muhammadiyah Jatim
( Disampaikan pada acara Nuzulul Qur'an di Masjid Al Fath Bratang Surabaya)

Sebagai seorang muslim wajib hukumnya menjadikan Al Qur'an sebagai penerang, petunjuk serta nasihat bagi hambaNya yang beriman. Karena ayatnya sudah jelas dalam QS. Ali Imran: 138 "(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa".

Apa yang terkandung dalam Al-Quran akan membimbing manusia ke jalan yang benar dan tidak tersesat sehingga manusia memiliki kepercayaan dan akidah yang benar serta lurus, peraturan dan hukum yang baik, juga akhlak mulia dan terpuji dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Allah SWT menurunkan Al Quran untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Al-Quran juga merupakan sebuah mukjizat dari Rasullah SAW yang merupakan perkara luar biasa dari Allah ke Rasullah yang tidak akan bisa ditandingi.

Al-Quran adalah kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai muslim, kita tidak perlu meragukannya sama sekali.  “Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.” Q.S. al-Baqarah: 2. 

Semoga Allah swt. senantiasa menjadikan kita semua para pembaca tulisan ini menjadi hambaNya yang selalu berpedoman pada kebenaran. admin_ldkpwmjatim.
Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.