KENAPA LEBIH TERTARIK DENGAN IKLAN DUNIA DARI PADA IKLAN AKHIRAT

Iklan Allah swt yang menjanjikan tujuh ratus kali lipat bagi yang mau menginfaqkan harta di jalanNya tidak banyak disambut oleh sebagaian manusia.
Ust. Much. Arifin

Ketua Lembaga Dakwah Khusus (LDK) Muhammadiyah Jawa Timur

 

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. QS. al Hasyr: 18

Ayat di atas mengingatkan kepada kita semua untuk  mempersiapan dirinya masing-masing di hari esuk (akhirat). Dimana pada hari itu setiap manusia akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah swt.

Mari kita baca bersama tentang pesan Allah swt. Tentang suatu hari yang akan terjadi dimana pada hari itu tidak ada lagi kompromi. "Dan takutlah kamu pada hari, (ketika) tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apa pun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong". QS. Al Baqarah:48.

Begitu banyak hamba Allah di muka bumi ini yang tidak menyadari akan peringatan ayat Allah tersebut di atas.  Banyak hamba Allah yang mengira hidup didunia itu hidup selamanya sehingga berbuat apa saja yang menjadi maunya tanpa berfikir tentang hari isuk yang akan terjadi.

Kalau kita perhatikan begitu banyak Allah swt memasang iklan dalam Al Qur'an sebagaimana firmanNya: "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui". QS. Al Baqarah: 261.

Iklan Allah di atas yang menjanjikan tujuh ratus kali lipat bagi yang mau menginfaqkan tidak banyak disambut oleh sebagaian hamba Allah. Mudah-mudahan para pembaca dari tulisan ini segera tertarik dengan iklan Allah yang terdapat pada ayatNya di atas.


lensadakwah.com

" Media Pencerah Umat"

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.