DAI KOMUNITAS HARUS MENCERAHKAN

Menjadi dai komunitas harus mampu memberikan pencerahan baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Sebagai mana matahari yang selalu bersinar.  Inilah yang disampaikan oleh ustad Nurcholis Huda dalam acara bintek dai komunitas Lembaga Dakwah Khusus ( LDK) Muhammadiyah Jawa Timur, 29 Mei 2022.
Ustad Nurcholis Huda

Lensadakwah.com - Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhamadiyah Jawa Timur yang sering dipanggil ustad Nurcholis ini menyampaikan materi terkait kepribadian Muhammadiyah.

Materi kepribadian Muhammadiyah ini disampaikan dengan tujuan agar para dai komunitas LDK ini tidak sampai keluar dari Matan dan Keyakinan Cita-cita Hidup Muhammadiyah.

Penyajian materi yang selalu diselipi dengan humor menjadikan para peserta betah mengikutinya hingga akhir materi.

Para dai komunitas yang tergabung dalam LDK ini wajib mematui sepuluh sifat kepribadian Muhammadiyah.

Sepuluh sifat tersebut adalah :

1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan

2. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyyah

3. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam

4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan

5. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah

6. Amar ma’ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta merujuk contoh teladan yang baik

7. Aktif dalam arus perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah dan pembangunan, sesuai dengan ajaran Islam

8. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam, dan membela kepentingannya

9. Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah.

10. Bersifat adil dan kolektif kedalam keluar dengan kebijaksanaan

Sepuluh sifat kepribadian Muhammadiyah tersebut diatas berdasarkan Keputusan Muktamar ke-35 tahun 1962.

lensa_ldkpwmjatim

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.