DAI ITU WAJIB TAMPIL CERAH

Lensadakwah.com - Materi kedua dalam bimtek dai komunitas Lembaga Dakwah Khusus ( LDK) Muhammadiyah Jatim di Nganjuk 2 Juli 2022 disampaikan oleh Nurcholis Huda Wakil Ketua Pimpinam Wilayah Muhammadiyah Jatim.

Saat ustad Nurcholis Huda menyampaikan materi

Kepada para peserta bimtek Wakil Ketua PWM Jatim yang sering dipanggil ustad Murcholis menyampaikan menjadi dai itu harus cerah dan mencerahkan.

Dai Komunitas binaan LDK harus tampil ceria sebelum mencerahkan umat. Pesan ustad Nurcholia Huda saat menyampaikan materi didepan peserta bimtek dai komunitas  LDK di Nganjuk.Dai Komunitas LDK  Muhammadiyah harus memiliki  sifat sebagaimana 10 sifat yang ada di Muhammadiyah. Sepuluh sifat tersebut adalah:

1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan

2. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyyah

3. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam

4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan

5. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah

6. Amar ma’ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta merujuk contoh teladan yang baik

7. Aktif dalam arus perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah dan pembangunan, sesuai dengan ajaran Islam

8. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam, dan membela kepentingannya

9. Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah.

10. Bersifat adil dan kolektif kedalam keluar dengan kebijaksanaan

Sepuluh sifat wajib diatas wajib melekat pada diri dai komunitas LDK Muhammaduyah. Dai LDK hadir untuk Umat, Rakyat dan Bangsa Indonesia, meski apa yang dilakukannya baru dapat dipahami dan diambil hikmahnya pada beberapa waktu kemudian

Paparan materi yang disampaikan dengan diiringi beberapa vidio pendek menjadikan para beserta betah mengikuti sejak awal hingga akhir.

Lensa_ldkpwmjatim


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.